ไส้กรอกแอฟริกา

ไส้กรอกแอฟริกา, Kigelia africana

ไส้กรอกแอฟริกา มีชื่อสามัญว่า Sausage tree, Cucumber tree ซึ่งมีชื่อทางพฤกษศาสตร์วิทยาว่า Kigelia africana เป็นพืชวงค์เดียวกันกับ วงศ์แคหางค่าง สามารถพบได้ในพื้นที่เขตร้อนของทวีปแอฟริกาในหลายๆ ประเทศ โดยที่ในไทยนิยมเรียกกันว่า ต้นไส้กรอก ตามลักษณะผลของต้นที่มีรูปร่างคล้ายมะขามแต่มีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่า และในบางพื้นที่จะเรียกพืชชนิดนี้ว่า ต้นหางแกละ

ลักษณะต้น

ต้นไส้กรอกแอฟริกา จัดอยู่ในกลุ่มไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางไปตนถึงขนาดใหญ่ ความสูงของต้นโตเต็มวัยอยู่ที่ประมาณ 20 เมตร ลำต้นมีขนาดใหญ่ ผิวเรียบ ส่วนใหญ่จะมีสีลำต้นเป็นสีเทาขาว หรือบางครั้งจะพบเจอลำต้นเป็นสีน้ำตาลไปจนถึงดำแต่พบเจอได้น้อย เมื่อยืนต้นเต็มวัยมักจะสะเก็ดร่อนออกมาบ้างตามอายุขัย เนื้อไม้ด้านในมีสำน้ำตาลหรือสีเหลือง

ลักษณะใบ

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีสีเขียว และมีใบย่อย 3-5 คู่

ไส้กรอกแอฟริกา, Kigelia africana

ลักษณะดอก

ดอกของไส้กรอกแอฟริกา จะออกดอกเป็นช่อ มีช่อย่อยลักษณะคล้ายรูประฆัง ดอกเป็นสีส้ม สีแดง และสีเหลืองผสมกันได้ในต้นเดียว

ไส้กรอกแอฟริกา, Kigelia africana

ลักษณะผล

ผลจะมีลักษณะคล้ายกับมะขามแต่จะมีขนาดใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยมีความยาวประมาณ 60-80 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 12 เซนติเมตร ภายในมีเมล็ดอยู่จำนวนมากต่างกับมะขามอย่างชัดเจน

คุณสมบัติทางยา

ผลของไส้กรอกแอฟริกานิยามนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์เช่นช้าง ยีราฟ และลิงสายพันธุ์ใหญ่ และยังสามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการหมักเบียร์ได้ด้วย หรือสามารถนำทั้งผลและเมล็ดไปอบแห้งและบดเป็นผงเพื่อชงดื่มโดยเชื่อว่าช่วยในระบบไหลเวียนของเลือด และช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศใหได้ทั้งคนและสัตว์

วิธีใช้เครื่องบดสมุนไพรบดผงเพื่อใช้ประโยชน์

ผลของไส้กรอกแอฟริกาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรได้แต่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปก่อนไม่ว่าจะใช้แบบผง หรือนำไปหมัก โดยที่ก่อนจะบดเป็นผงจะต้องมีการนำไปอบในเครื่องอบร้อนให้แห้งสนิดไปจนถึงเนื้อในทั้งผลและเมล็ด แล้วจึงนำมาเข้าเครื่องบดได้ สามารถนำไปละลายน้ำขงดื่มหรือบรรจุใส่แคปซูลได้

ข้อควรระวัง

ผลสดของไส้กรอกแอฟริกาจะมีฤทธิ์รุนแรงโดยตรงต่อมนุษย์ได้เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นยาระบายอย่างแรง ควรนำมาตากแดดหรืออบแห้งและนำไปแปรรูปก่อนนำมาใช้ในทางสมุนไพร

error: Content is protected !!