โนรา – Hiptage benghalensis (L.) Kurz

โนรา, Hiptage benghalensis (L.) Kurz

ลักษณะต้นโนราจัดเป็นพุ่มไม้หรือไม่เถาขนาดใหญ่ ลำต้นสามารถเลื้อยไปได้ไกลมากอาจยาวได้ถึง 10 เมตร เถาเป็นสีเขียวลักษณะกลม ผิวเกลี้ยง เนื้อแข็ง ลำต้นแตกกิ่งก้านเล็กน้อย โดยรวมแล้วต้นโนราจะมีรูปทรงไม่แน่นอนนัก ขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่ง ออกรากง่าย มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย จีน มาเลเซีย และประเทศไทย

ใบ – เป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม ลักษณะใบเป็นรูปรีแกมขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ขนาดใบกว้าง 4-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร แผ่นใบเกลี้ยง ท้องใบมีขนเล็กน้อย

ดอก – ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาวประมาณ 10 -20 เซนติเมตร ดอกมีสีขาวหรือชมพูอ่อนๆ กลางดอกสีเหลือง กลีบดอก 5 กลีบขนาดไท่เท่ากัน กลีบข้างจะพับลง ปลายกลีบเป้นฝอย ยับยู่ จะออกดอกบานได้ประมาณ 3-4 วัน

ผล – ลักษณะเป็นผลแห่งๆ สีแดง ผลรูปกระสวย ปลายแหลม มีปีกผลขนาดใหญ่ 3 ปีก

โนรา, Hiptage benghalensis (L.) Kurz

สรรพคุณสมบัติทางสมุนไพรของโนรา

โนรานิยมนำมาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับตามรั้วบ้านเนื่องจากมีความสวยงามและออกดอกจำนวนมาก แต่ในทางพืชสมุนไพรนั้น โนรายังมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงกำลัง บำรุงโลหิต ช่วยให้เจริญอาหาร โยจะนำเอาส่วนของแก่น เปลือกลำต้น และใบ นำมาใช้เป็นยาสมุนไพรได้

สมุนไพรโนราบดผง

แก่นและเปลือกของต้นโนราสามารถนำไปบดเป็นผงยาเพื่อใช้ละลายน้ำเพื่อชงดื่มได้ ส่วนใบของโนรานั้นจะบดเป็นผงได้ค่อนข้างยากกว่าแม้จะผ่านกระบวนการอบร้อนไล่ความชื้นแล้วก็ตาม แต่แก่นกับเปลือกต้นของโนรานั้นจะนิยมนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรมากที่สุด


ข้อควรระวัง

การจะนำแก่นและเปลือกของต้นโนรามาบดเป็นผงนั้น อาจจะต้องผ่านกระบวนการอบร้อนไล่ความชื้นเสียก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการบดเป็นผงยา แต่แก่นไม้นั้นจะมีความแข็งมากพอสมควรจึงอาจจะต้องใช้เครื่องบดประเภทค้อนตีจะได้ประสิทธภาพมากกว่า และด้านสรรพคุณในการบำรุงโลหิตของสมุนไพรโนรานั้นอาจจะต้องใช้อย่างระมัดระวังสำหรับผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิต ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนจะดีที่สุด

เครื่องบดสมุนไพร

error: Content is protected !!